SYLABUSY  Tryb studiowania   Szablon kodu   lub nazwy przedmiotu    

Szablon - wzorzec, w którym znak podkreślenia zastępuje dowolną literę.    

 

Kod przed.Syl.Nazwa przedmiotuKoordynatorzyStatusUster.Szczegóły
02-AINU AAnaliza instrumentalnaprof. dr hab. Bernard Juskowiak, prof. zw. dr hab. Wiesław Wasiak0 0 Szczegóły
02-ALCHM AAkredytacja laboratorium analitycznegoprof. UAM dr hab. Przemysław Niedzielski0 0 Szczegóły
02-AMSSF AAspekty metodyczne i specjacyjne oznaczania pierwiastków śladowych w próbkach środowiskowych metodami spektroskopowymi F-AAS, ET-AAS, ICP-OES, ICP-MSprof. dr hab. Danuta Barałkiewicz0 0 Szczegóły
02-AMSXF AApplications of Molecular simulations in physical chemistryprof. UAM dr hab. Stanisław Lamperski0 0 Szczegóły
02-APSKL AAspekty prawne stosowania preparatów kosmetycznychprof. UAM dr hab. Bogusława Łęska0 0 Szczegóły
02-ASAPM AAbsorpcyjna spektrometria atomowa w oznaczeniach pierwiastków śladowych w próbkach środowiskowychprof. UAM dr hab. Przemysław Niedzielski0 0 Szczegóły
02-ASBSF AAnaliza specjacyjna w badaniach środowiskaprof. UAM dr hab. Przemysław Niedzielski0 0 Szczegóły
02-ASDL AAlgorytmy i struktury danychdr Izabella Foltynowicz0 0 Szczegóły
02-ASKL AAnalityka środków kosmetycznychprof. UAM dr hab. Izabela Nowak0 0 Szczegóły
02-ASRF AAnalityka środowiskaprof. UAM dr hab. Marcin Frankowski0 0 Szczegóły
02-AXRL AAnaliza rentgenograficznaprof. UAM dr hab. Maciej Kubicki0 0 Szczegóły
02-AZPWU AAnaliza zanieczyszczeń powietrzadr hab. Arkadiusz Szymański0 0 Szczegóły
02-BCHBU ABiochemia IIprof. UAM dr hab. Piotr Przybylski0 0 Szczegóły
02-BCHL ABiochemiaprof. UAM dr hab. Piotr Przybylski0 0 Szczegóły
02-BEBL ABiochemia z elementami biologiidr hab. Adam Huczyński0 0 Szczegóły
02-BEBL-WYJ ABiochemia z elementami biologii prof. UAM dr hab. Lech Celewicz0 0 Szczegóły
02-CAFM AChemiczne aspekty funkcjonowania ekosystemów jeziornychdr hab. Tadeusz Sobczyński0 0 Szczegóły
02-CALKU AChemia alkaloidówprof. UAM dr hab. Maria Chrzanowska0 0 Szczegóły
02-CBABL AChemia bioanalitycznadr Agata Głuszyńska, prof. dr hab. Bernard Juskowiak0 0 Szczegóły
02-CBIOU AChemia biologicznaprof. UAM dr hab. Anna Gąsowska0 0 Szczegóły
02-CBNL AChemia bionieorganiczaprof. UAM dr hab. Renata Jastrząb0 0 Szczegóły
02-CBOL AChemia bioorganicznadr hab. Karol Kacprzak0 0 Szczegóły
02-CCSL AChemia ciała stałegodr hab. Michał Zieliński0 0 Szczegóły
02-CFZU AChemia fizycznaprof. dr hab. Andrzej Molski, prof. UAM dr hab. Stanisław Lamperski0 0 Szczegóły
02-CHLM AChemia lekówdr hab. Adam Huczyński0 0 Szczegóły
02-CHSL AChemia środowiskaprof. dr hab. Violetta Patroniak0 0 Szczegóły
02-CHTF AChemia teoretycznaprof. zw. dr hab. Jacek Koput, prof. UAM dr hab. Marcin Molski0 0 Szczegóły
02-CJDL AChemia jądrowadr Ewa Krystkowiak, prof. dr hab. Marek Sikorski0 0 Szczegóły
02-CKMF AChemia metaloorganicznaprof. dr hab. Cezary Pietraszuk0 0 Szczegóły
02-CKOL AChemia kwantowo-obliczeniowaprof. dr hab. Jacek Komasa, dr Mariusz Puchalski0 0 Szczegóły
02-CKWL AChemia kwantowaprof. dr hab. Jacek Komasa, dr Mariusz Puchalski0 0 Szczegóły
02-CNGBU AChemia nieorganicznaprof. UAM dr hab. Piotr Pawluć, dr Mariusz Majchrzak0 0 Szczegóły
02-CNGSL AChemia nieorganiczna w szkoleprof. UAM dr hab. Anna Gąsowska0 0 Szczegóły
02-CNNU AChemia nukleozydów i nukleotydówprof. UAM dr hab. Lech Celewicz0 0 Szczegóły
02-CORBU AChemia organicznaprof. UAM dr hab. Lech Celewicz, dr hab. Marcin Kwit0 0 Szczegóły
02-CORSL AChemia organiczna w szkoleprof. UAM dr hab. Anna Gąsowska0 0 Szczegóły
02-COSM AChemia i ochrona środowiskaprof. UAM dr hab. Robert Pietrzak0 0 Szczegóły
02-CPBL AChemiczne procesy biotechnologiczne prof. zw. dr hab. Marek Łaniecki0 0 Szczegóły
02-CPKU AChemia produktów kosmetycznychprof. UAM dr hab. Izabela Nowak0 0 Szczegóły
02-CTPM AChemioterapia przeciwnowotworowadr hab. Adam Huczyński0 0 Szczegóły
02-CZRF AChemia pierwiastków ziem rzadkichprof. zw. dr hab. Stefan Lis0 0 Szczegóły
02-DSL AŚrodki dydaktyczneprof. dr hab. Hanna Gulińska0 0 Szczegóły
02-DYDPL-12 ADydaktyka przyrodyprof. dr hab. Hanna Gulińska0 0 Szczegóły
02-DYDPL-22 ADydaktyka przyrodyprof. dr hab. Hanna Gulińska0 0 Szczegóły
02-ENGL-14 BJęzyk angielskimgr Elżbieta Michałkiewicz0 0 Szczegóły
02-ENGL-24 BJęzyk angielskimgr Elżbieta Michałkiewicz0 0 Szczegóły
02-ENGL-34 BJęzyk angielskimgr Elżbieta Michałkiewicz0 0 Szczegóły
02-ENGL-44 BJęzyk angielskimgr Elżbieta Michałkiewicz0 0 Szczegóły
02-ESAM AEmisyjna spektrometria atomowa w oznaczeniach pierwiastków śladowychprof. UAM dr hab. Przemysław Niedzielski0 0 Szczegóły
02-EXCL AEksperyment chemicznyprof. dr hab. Hanna Gulińska0 0 Szczegóły
02-FCBL AFotochemia i fotobiologiaprof. UAM dr hab. Grażyna Wenska, dr Katarzyna Taras-Goślińska0 0 Szczegóły
02-FCML AFotochemia prof. UAM dr hab. Grażyna Wenska, dr Katarzyna Taras-Goślińska0 0 Szczegóły
02-FCMM AFotochemia molekularna - metody badania mechanizmów reakcjiprof. zw. dr hab. Bronisław Marciniak0 0 Szczegóły
02-FCRL AFizykochemia receptorówprof. zw. dr hab. Grzegorz Schroeder0 0 Szczegóły
02-FFSL AFizyka fazy skondensowanejprof. UAM dr hab. Maciej Kubicki0 0 Szczegóły
02-FIZL BFizykadr Grzegorz Chimczak, , dr Monika Makrocka - Rydzyk 0 0 Szczegóły
02-FMBSJ AFizykochemiczne właściwości materiałów i substancji specjalnychdr Katarzyna Taras-Goślińska, prof. zw. dr hab. Bronisław Marciniak0 0 Szczegóły
02-GMM AGastronomia molekularnaprof. dr hab. Marek Sikorski0 0 Szczegóły
02-GOCL AGospodarka odczynnikami chemicznymidr hab. Rafał Frański0 0 Szczegóły
02-GRKBL AGrafika komputerowa dr Małgorzata Bartoszewicz0 0 Szczegóły
02-HCHF AHydrochemiaprof. zw. dr hab. Jacek Nawrocki0 0 Szczegóły
02-HCHH AHistoria chemiidr hab. Adam Huczyński0 0 Szczegóły
02-JCAM AJakość w chemii analitycznejprof. dr hab. Danuta Barałkiewicz0 0 Szczegóły
02-KEM AKatastrofy ekologiczneprof. zw. dr hab. Wiesław Wasiak0 0 Szczegóły
02-KKPLM AKosmeceutyki-kosmetyki o działaniu pielęgnacyjno-leczniczymprof. UAM dr hab. Izabela Nowak0 0 Szczegóły
02-KPPJ AKatalityczne procesy w przemyśle chemicznymdr hab. Izabela Sobczak, dr hab. Maciej Trejda0 0 Szczegóły
02-KPPOL AKataliza w procesach przemysłowych i ochr. Środ.prof. zw. dr hab. Maria Ziółek0 0 Szczegóły
02-KRCL AKrystalochemia prof. dr hab. Maria Gdaniec, prof. zw. dr hab. Urszula Rychlewska0 0 Szczegóły
02-KRCOL AKrystalochemia organicznaprof. dr hab. Maria Gdaniec, prof. zw. dr hab. Urszula Rychlewska0 0 Szczegóły
02-KRML AKrystalochemia materiałówprof. zw. dr hab. Andrzej Katrusiak0 0 Szczegóły
02-KRMU AKrystalografia materiałówprof. dr hab. Maria Gdaniec0 0 Szczegóły
02-KRRU AKrystalografia rentgenowskaprof. zw. dr hab. Urszula Rychlewska0 0 Szczegóły
02-KSPZM AKatalityczna synteza przemysłowa: związków zapachowych, perfum, witamin, leków oraz wysokowartościowych chemikaliówprof. UAM dr hab. Izabela Nowak0 0 Szczegóły
02-MATL-12 BMatematyka 0 0 Szczegóły
02-MATL-22 BMatematyka 0 0 Szczegóły
02-MBCJ AMetody badań ciał stałychprof. UAM dr hab. Maciej Kubicki0 0 Szczegóły
02-MCHL AMetody chromatograficzne prof. zw. dr hab. Jacek Nawrocki0 0 Szczegóły
02-METCL AMetrologia w chemiiprof. dr hab. Danuta Barałkiewicz0 0 Szczegóły
02-METCM AMetrologia w chemii IIprof. dr hab. Danuta Barałkiewicz0 0 Szczegóły
02-METPL AMetrologia w praktyceprof. dr hab. Danuta Barałkiewicz0 0 Szczegóły
02-MIAJ AMetody instrumentalne w analityce chemicznejdr hab. Iwona Rykowska, dr hab. Rafał Wawrzyniak0 0 Szczegóły
02-MKCHL AMetody kształcenia chemicznegoprof. dr hab. Hanna Gulińska0 0 Szczegóły
02-MKCRL AModelowanie kwantowo chemiczne reakcjiprof. dr hab. Jacek Komasa, prof. UAM dr hab. Marcin Hoffmann0 0 Szczegóły
02-MKMSJ AModelowanie kwantowo-chemiczne materiałów specjalnychprof. UAM dr hab. Marcin Hoffmann0 0 Szczegóły
02-MMM AMateria miękkaprof. UAM dr hab. Waldemar Piotr Nowicki0 0 Szczegóły
02-MOZZJ AMetody otrzymywania złożonych związków organicznychdr Jakub Grajewski, dr Katarzyna Koroniak-Szejn0 0 Szczegóły
02-MSPW AMetody spektralnedr hab. Włodzimierz Gałęzowski0 0 Szczegóły
02-MWEJ AMateriały w warunkach ekstremalnychprof. zw. dr hab. Andrzej Katrusiak0 0 Szczegóły
02-NABTXM ANucleic Acid Biotechnology Techniquesdr hab. Donata Pluskota-Karwatka0 0 Szczegóły
02-NMM ANanomateriały - technologie otrzymywania, właściwości i potencjalne zastosowania.prof. UAM dr hab. Izabela Nowak0 0 Szczegóły
02-NMPCXM ANanotechnology for medicine, pharmacy and cosmeticsprof. UAM dr hab. Izabela Nowak0 0 Szczegóły
02-NTSOM ANowoczesne technologie i systemy oczyszczania ściekówdr Przemysław Andrzejewski0 0 Szczegóły
02-OKAL AObliczenia kwantowo-chemiczne w analityceprof. UAM dr hab. Marcin Hoffmann0 0 Szczegóły
02-OKCBL AObliczenia kwantowo chemiczne w biologiiprof. UAM dr hab. Marcin Hoffmann0 0 Szczegóły
02-OKCFL AObliczenia kwantowo chemiczne fazy skondensowanejprof. dr hab. Marek Kręglewski0 0 Szczegóły
02-ORGM AOd równika do bieguna: współczesne badania środowiskaprof. UAM dr hab. Przemysław Niedzielski0 0 Szczegóły
02-OWIL AOchrona własności intelektualnejprof. UAM dr hab. Włodzimierz Urbaniak0 0 Szczegóły
02-OZEM AOdnawialne źródła energiiprof. zw. dr hab. Marek Łaniecki0 0 Szczegóły
02-PAIL APodstawy analizy instrumentalnejdr hab. Iwona Rykowska, dr hab. Rafał Wawrzyniak0 0 Szczegóły
02-PAOSW APrawne aspekty ochrony środowiskaprof. UAM dr hab. Włodzimierz Urbaniak0 0 Szczegóły
02-PBIOL BPodstawy biologiiprof. UAM dr hab. Rafał Mól0 0 Szczegóły
02-PCHAL-12 APodstawy chemii analitycznejprof. zw. dr hab. Marek Łaniecki, prof. zw. dr hab. Grzegorz Schroeder, dr hab. Zbigniew Hnatejko0 0 Szczegóły
02-PCHAL-22 APodstawy chemii analitycznejprof. zw. dr hab. Marek Łaniecki, prof. zw. dr hab. Grzegorz Schroeder, dr hab. Zbigniew Hnatejko0 0 Szczegóły
02-PCHFL-12 APodstawy chemii fizycznejprof. dr hab. Andrzej Molski, prof. UAM dr hab. Bohdan Skalski, prof. UAM dr hab. Stanisław Lamperski0 0 Szczegóły
02-PCHFL-22 APodstawy chemii fizycznejprof. dr hab. Andrzej Molski, prof. UAM dr hab. Bohdan Skalski, prof. UAM dr hab. Stanisław Lamperski0 0 Szczegóły
02-PCHL APodstawy chemiiprof. zw. dr hab. Piotr Kirszensztejn, prof. UAM dr hab. Renata Jastrząb0 0 Szczegóły
02-PCHNL-12 APodstawy chemii nieorganicznej prof. UAM dr hab. Hieronim Maciejewski, prof. dr hab. Cezary Pietraszuk0 0 Szczegóły
02-PCHNL-22 APodstawy chemii nieorganicznej prof. UAM dr hab. Hieronim Maciejewski, prof. dr hab. Cezary Pietraszuk0 0 Szczegóły
02-PCHOL-13 APodstawy chemii organicznejprof. UAM dr hab. Jan Milecki, prof. UAM dr hab. Maria Chrzanowska0 0 Szczegóły
02-PCHOL-23 APodstawy chemii organicznejdr Justyna Walkowiak-Kulikowska0 0 Szczegóły
02-PCHOL-33 APodstawy chemii organicznejprof. zw. dr hab. Henryk Koroniak0 0 Szczegóły
02-PENM APodstawy enologii. Chemia i mikrobiologia wina.prof. zw. dr hab. Marek Łaniecki0 0 Szczegóły
02-PFDL BPodstawy fizyki (dla dydaktyki)dr Krzysztof Gębura0 0 Szczegóły
02-PGEOL BPodstawy geografii dr hab. Iwona Hildebrandt-Radke0 0 Szczegóły
02-PIL APodstawy informatykiprof. dr hab. Marek Kręglewski0 0 Szczegóły
02-PKOML APreparatyka kosmetycznaprof. UAM dr hab. Izabela Nowak0 0 Szczegóły
02-PMSM APraktyczne aspekty wykorzystania spektrometrii mas w przemyśle farmaceutycznym i medycynie sądowejdr hab. Rafał Frański0 0 Szczegóły
02-POLU APolimerydr hab. Anna Szwajca, dr Sebastian Golczak, prof. dr hab. Jerzy Langer0 0 Szczegóły
02-POSM APrawo ochrony środowiska a funkcjonowanie labratorium analitycznegoprof. UAM dr hab. Przemysław Niedzielski0 0 Szczegóły
02-PPL APrzygotowanie próbkiprof. zw. dr hab. Jacek Nawrocki0 0 Szczegóły
02-PRAKF APreparatyka i analityka kosmetykówprof. UAM dr hab. Izabela Nowak0 0 Szczegóły
02-PRL-22 APracownia licencjacka 0 0 Szczegóły
02-PTCL APodstawy technologii chemicznej dr hab. Mariusz Pietrowski, prof. UAM dr hab. Robert Pietrzak0 0 Szczegóły
02-PZKJ APraktyczne zastosowanie związków kompleksowychdr Agnieszka Tolińska, prof. UAM dr hab. Renata Jastrząb0 0 Szczegóły
02-PZSU APrzemysłowe zagrożenia środowiskaprof. zw. dr hab. Stanisław Kowalak0 0 Szczegóły
02-SANM ASynteza analogów nukleozydów o aktywności przeciwwirusowej i przeciwnowotworowejprof. UAM dr hab. Lech Celewicz0 0 Szczegóły
02-SMOL ASynteza metaloorganicznaprof. dr hab. Cezary Pietraszuk0 0 Szczegóły
02-SNGL ASynteza nieorganicznaprof. UAM dr hab. Paweł Piszora0 0 Szczegóły
02-SORGL ASynteza organicznadr hab. Karol Kacprzak0 0 Szczegóły
02-SPATL ASpektrometria atomowaprof. dr hab. Danuta Barałkiewicz0 0 Szczegóły
02-SPKU ASpektroskopiaprof. UAM dr hab. Andrzej Maciejewski0 0 Szczegóły
02-TCHBU ATechnologia chemicznaprof. zw. dr hab. Stanisław Kowalak0 0 Szczegóły
02-TCHL ATechnologia Chemicznaprof. UAM dr hab. Robert Pietrzak0 0 Szczegóły
02-TML AChemia i technologia metaloorganicznaprof. dr hab. Cezary Pietraszuk0 0 Szczegóły
02-TOGL AChemia i technologia oczyszczania gazówprof. zw. dr hab. Maria Ziółek0 0 Szczegóły
02-TOSL ATechnologia oczyszczania ścieków i uzdatniania wodydr hab. Joanna Świetlik, prof. zw. dr hab. Jacek Nawrocki0 0 Szczegóły
02-TPPU ATechnologia produkcji perfum i olejkówprof. UAM dr hab. Izabela Nowak0 0 Szczegóły
02-TTSL ATechnologia tworzyw sztucznychprof. UAM dr hab. Mieczysław Kozłowski0 0 Szczegóły
02-UNOL AUtylizacja i neutralizacja odpadów przemysłowychprof. zw. dr hab. Stanisław Kowalak0 0 Szczegóły
02-VBL AVisual Basicdr Wiesław Łodyga0 0 Szczegóły
02-WASM AWspółczesna analityka śladowaprof. UAM dr hab. Przemysław Niedzielski0 0 Szczegóły
02-WMWF AWęgiel i materiały węgloweprof. UAM dr hab. Robert Pietrzak0 0 Szczegóły
02-WZCSM AWybrane zagadnienia chemii środowiskaprof. dr hab. Violetta Patroniak0 0 Szczegóły
02-ZAWGL AAnaliza zanieczyszczeń wód i gruntówdr hab. Tadeusz Sobczyński0 0 Szczegóły
02-ZMCL AZastosowanie matematyki w chemiiprof. dr hab. Marek Kręglewski0 0 Szczegóły
02-ZOKU AZwiązki organiczne w kosmetycedr hab. Karol Kacprzak0 0 Szczegóły
02-ZPCJ AZarządzanie produktem chemicznymprof. UAM dr hab. Włodzimierz Urbaniak0 0 Szczegóły
TEMP_BIOCH_S ABiochemia Sądowaprof. UAM dr hab. Piotr Przybylski0 0 Szczegóły